Friday, May 25, 2007

PRIORITATS BÀSIQUES ASSOCIACIÓ VEÏNS CAL PONS PEL PROPER AJUNTAMENT

Amb independència de qui composi el futur consistori de l´Ajuntament de Puig-reig, fem públic coneixement les prioritats bàsiques a executar els propers 4 anys des de l´Associació de Veïns de Cal Pons per part del proper ajuntament de Puig-reig:

- CONTINUAR AMB COL.LABORACIÓ AMB LA FESTA MAJOR, ACTIVITATS AAVV, FESTA PREVIA A LA DIADA I LA DE SANT JORDI.
- MILLORA DEL MANTENIMENT DEL BOSQUET DE CAL PONS DAVANT L´INASIÓ D´HERBES, COM EL CAS DE ESCALES CAP A LOCAL DELS GRUPS I FINALITZACIÓ PROJECTE AJARDINAMENT DE LA ZONA
- CONVENI URBANÍSTIC PER SITUAR ZONA APARCAMENT VORA C/ ORIENT I SALA POLIVALENT PER VEÏNS I ENTITATS VÀRIES DE CAL GARRIGAL
- SENYALITZACIÓ DE CAL PONS DINS NUCLI URBÀ I A LA C-16 INSTAR A GENERALITAT I SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
- SERVE WIFI IMPULSAT DES DEL TELECOLÒNIA QUE SIGUI D´ABAST MUNICIPAL
DOTAR DE MÉS CONTENIDORS DE VIDRE I DE PILES A LA ZONA
- DONAR UN ÚS PER RECUPERAR TORRE DE CAL PONS
- DELIMITAR URBANITZACIÓ I MAL ÚS DEL PLA DIRECTOR RECURREGUT PER FAV DEL BAIX BERGUEDÀ, AMB CASOS COM DE CAL VIDAL, QUE D´EXECUTAR-SE PORTARIA EFECTES NUCIUS PER ALTRES NUCLIS DEL MUNICIPI, CONVERTINT ZONA D´EQUIPAMENT TERRENYS DARRERA C/ORIENT I D´APARCAMENT
- DESTINAR NAU DE L´ICF COMPRADA PER AJUNTAMENT A BRIGADA MUNICIPAL I A VENDA A PREU RAONABLE PER APARCAMENTS PRIVATS I ELIMINAR PROGRESIVAMENT COTXE ESDEVENINT ZONA PEATONAL AMB JARDINERES
- ACTUACIÓ CONSISTORI-GENERALITAT PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA APLICANT NOVA LLEI DE L´HABITATGE DAVANT DEGRADACIÓ ESCALES C/ORIENT Nº 11,12 I 13 PER POSSIBLE UTILITAT PER A PISOS DE LLOGUER PER A JOVES A PREU ASSEQUIBLES.
- POSAR A CONTENIDORS DE CARRER ESPAI FIXE AMB PROTECTOR ESTÈTICS DE FUSTA SUBVENCIONATS PEL CONSELL COMARCAL PER DONAR IMATGE DE UNITAT AMB PATRIMONI HISTÒRIC.
- MILLORA IL.LUMINACIÓ BOSQUET I ZONA EQUIPAMENTS AMB SENYALITZACIÓ ADEQÜADA.
- etc.

No comments: