Friday, March 16, 2007

CAL PONS NO EXISTEIX EN LA SENYALITZACIÓ DE LA C-16. VOLEM "CAL PONS" A LA C-16!

Vist que el desdoblament de la c-16, donava una oportunitat de visualitzar el pas per Puig-reig(Berguedà) , de la zona de Cal Pons, veiem amb esperança la possibilitat que aquest fet anés acompanyat amb la senyalització vertical des de la C-16, tant en direcció sud com nord, oi més quan hi havia de les 3 entrades a Puig-reig, la centre, duia directament a Cal Pons, però des de la Direcció General de Carreteres, es va priorització l´inscripció de Puig-reig centre, que va provocar confusions, fins a ésser retirat.
Des de la Associació de Veïns de CAL PONS, instem a la Direcció General de Carreteres, que en al restitució de cartell vertical a l´entrada centre, amb correcció que indiqui l´us amb el nom autòcton i reconegut propi de la zona que correspondria: " CAL PONS", enviant sugerència per escrit via correu electrònic al citat departament de la Generalitat, amb silenci per la seva part, fins ara, un mes i mig més tard, vist el fet, hem presentat instància a Ajuntament de Puig-reig perquè insti al govern català per tal de corregir la discriminació que suposa al veïns (urbanització cal pons, c/orient, etc.) , empresaris (Neules Sant Tirs, etc.) i serveis públics(telecolònia Cal Pons, local assaig grups música, escola taller Cal Pons) i d´entitats(local d´aa.vv. cal pons, Diables clot de l´infern, Geganters de Puig-reig, etc) el fet de que actualment encara no s´hagi posat "CAL PONS" per facilitar la ubicació correcte i directe als vehicles que hi vulguin tenir-hi accés des de la C-16, així com també demanem la millora de la senyalització des del nucli urbà de Puig-reig, per l´accés més àgil i immediat, sobretot per aquells que no en són coneixedors directes i vulguin accedir-hi més facilment.
Esperem, com en d´altres nuclis del municipi, que en un breu període de temps es doni resposta favorable i es doni solució a una necessitat social i alhora reconeixement al nucli de "CAL PONS".


Moisès Rial Medina

Secretari Associació de Veïns de Cal Pons

No comments: